Ανακοίνωση για διανομή τροφίμων προγράμματος ΚΕΑ-ΤΕΒΑ