ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ