Δελτίο Τύπου Ενδεκαμελούς Επιτροπής Ανεμογεννητριών