«Διακοπή μαθημάτων λόγω ειδικών καιρικών συνθηκών».