Ενίσχυση προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας και πρόνοιας σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικούς πόρους του Δήμου Ερέτριας