Συντήρηση , λειτουργία δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων άθλησης. Στάδια , γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Διοργάνωση αγώνων , μαζικών αθλημάτων και ενθάρρυνση συμμετοχής των κατοίκων σε αθλητικές δραστηριότητες. Προαγωγή σωματικής και πνευματικής αγωγής. Συνεργασία με αθλητικά σωματεία του Δήμου.

Υπάλληλοι καθαριότητας και συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων
Κουρούπης Κων/νος
Κόντος Βαγγέλης

1. Άμισθη Επιτροπή Σταδίου Αμαρύνθου - Άνω Βάθειας - Καλλιθέας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Νικόλαος Κρόκος
ΜΕΛΟΣ Ζωή Μπούρικα
ΜΕΛΟΣ Νικόλαος Μανής

2. Άμισθη Επιτροπή Σταδίου Ερέτριας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Δαφνής
ΜΕΛΟΣ Πέτρος Κακαβάς
ΜΕΛΟΣ Γεώργιος Βράκας

3. Άμισθη Επιτροπή Σταδίου Γυμνό

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τριαντάφυλλος Σταματάκος
ΜΕΛΟΣ Ευάγγελος Χαϊνάς
ΜΕΛΟΣ Θαλασινός Αλεξίου

Φωτογραφικό Υλικό

Πρόσφατες Ανακοινώσεις