Κατηγορία: Περιβάλλον

Δελτίο Τύπου Ενδεκαμελούς Επιτροπής Ανεμογεννητριών

                                                                                                                                                                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  30/03/2021

 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με γνώμονα τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το ζήτημα της εγκατάστασης πληθώρας ανεμογεννητριών μεγάλης ισχύος και διαστάσεων στην Διοικητική Περιφέρεια του Δήμου μας και μετά την πρώτη  Συνεδρίαση μέσω  τηλεδιασκέψεως για το 2021 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26/03/2021 με τη συμμετοχή πέραν των μελών της επιτροπής του  Δημάρχου Ερέτριας κυρίου Δημητρόπουλου του Προέδρου του Ορειβατικού Συλλόγου Χαλκίδας κυρίου Αναστασίου Μπαλτά και του μέλους του Πολιτιστικού Συλλόγου το «Ποτάμι» κυρίας Πηγής Κωνσταντάρα οφείλουμε να προβούμε στις ακόλουθες δηλώσεις και ανακοινώσεις.

Η Επιτροπή μας έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμό 43/29-5-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας. Με την εν λόγω Απόφαση, στη βάση ορισμένων και ξεκάθαρων πραγματικών και νομικών επιχειρημάτων, το Δημοτικό Συμβούλιο τάχθηκε ομόφωνα κατά της επικείμενης (αλλά και κάθε άλλης μελλοντικής) εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα όρη της περιφέρειας του Δήμου μας, από τον Όλυμπο του Γυμνού μέχρι την Σέτα και την περιοχή της Αμπουδιώτισσας. Αποφάσισε δε να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες κυρίως νομικές αλλά και πολιτικές  ώστε να αποτραπεί κάθε ενέργεια που θα αποβλέπει στην εγκατάστασή νέων ανεμογεννητριών. H αποστολή της διευρυμένης  (αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των δημοτικών παρατάξεων – φορέων και πολιτών του Δήμου) 11μελής Επιτροπή, είναι η διαρκής ενημέρωση της δημοτικής αρχής, των δημοτών και κατοίκων του Δήμου Ερέτριας για κάθε θέμα που αφορά στην επικείμενη εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, καθώς και στη λήψη αποφάσεων για την πρόταση αλλά και την οργανωμένη πραγματοποίηση δράσεων στο ως άνω πλαίσιο.

Οι συντονισμένες ενέργειες που πρέπει να λαβαίνουν χώρα μεθοδευμένα και έγκαιρα ώστε να έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα πρέπει να αφορούν ενέργειες  σε νομικό και πολιτικό επίπεδο και  δράσεων που αναλαμβάνονται από την επιτροπή μας  με στόχο  την ενημέρωση των πολιτών.

Ο συνδυασμός του παραπάνω τρίπτυχου θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.  Και αν αυτά δεν επιτευχθούν με το σύνολο της τοπικής κοινωνίας ενημερωμένο, θα είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε το τελευταίο χαρτί που έχουμε στα χέρια μας αυτό των κινητοποιήσεων σε κάθε μορφή (διαδηλώσεις διαμαρτυρίες – πορείες κτλ)

 

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα και τι πρέπει ακόμη να γίνει:

Α) Νομικό Επίπεδο

Ο Δήμος Ερέτριας, έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την προσβολή των εκδοθέντων αδειών. Συγκεκριμένα κατόπιν έγκαιρης ενεργειών  του Δημάρχου ασκήθηκε από τον ειδικό νομικό του συνεργάτη η από 04/01/2021 διοικητική προσφυγή ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για την ακύρωση της τελευταίας και πλέον μόνης ισχύουσας υπ’ αριθμό 0219/07-12-2020 Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικού Έργου της ΡΑΕ υπέρ της εταιρείας ENERCOPLAN η οποία αποβλέπει στην δημιουργία ενός τεράστιου αιολικού σταθμού στην κεντρική Εύβοια.

Το επόμενα βήματα που κρίνεται απαραίτητο να γίνουν είναι:

 • Προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της ανωτέρω Βεβαίωσης – Άδειας
 • Άσκηση ένδικων μέσων και υποβολή αίτησης ακύρωσης της υπ’ αριθ. 62/19-2 2021(ΦΕΚ 984/12-3-2021) απόφασης της ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ για την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣΙΣΧΥΟΣ 470,4MW» του επενδυτικού φορέα με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» στις διαδικασίες των Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 4608/2019 (Α’ 66).
 • Συνεργασία για την συζητούμενη ενεργοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την υποβολή καταγγελίας  στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για παράβαση της ορθής εφαρμογής του Ενωσιακού Περιβαλλοντικού Δικαίου

 

Β) Πολιτικό επίπεδο

Ο Δήμος Ερέτριας μέσω του Δημάρχου του κύριου Δημητρόπουλου  φαίνεται να αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και σε άμεση συνεργασία με του Δημάρχους των πληττόμενων Δήμων της Εύβοιας (Μεσσαπίων – Διρφύων , Ταμυνένων –Κύμης και Καρύστου) – την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την ΚΕΔΕ αλλά και του συνόλου των Βουλευτών του Νομού ώστε η πολιτική πίεση που θα ασκηθεί να έχει θετικά αποτελέσματα.

Θα πρέπει όμως επιπρόσθετα να επιδιωχτούν άμεσα:

 • Η υποβολή αιτήματος για τη χορήγηση από τα αρμόδια Υπουργεία του φακέλου με την γνωμοδότηση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece) για το επενδυτικό σχέδιο στη Κεντρική Εύβοια και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου.
 • Η απομάκρυνση του κατεστραμμένου ανεμολογικού ιστού από την θέση Κάμπλος στη Σέτα.
 • Διενέργεια αυτοψίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου μας στους προσφάτους τοποθετημένους ανεμολογικούς ιστούς.
 • Άσκηση πίεσης στην  Περιφέρεια για την ενεργοποίηση των Κλιμακίου Ελέγχου Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) για τον έλεγχο εφαρμογής της Περιβαλλοντικής νομοθεσίας για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος
 • Ενεργή συμμετοχή του Δήμου στις επικείμενες συζητήσεις για νέο χωροταξικό στην Εύβοια, ώστε να εκφραστούν με σαφήνεια οι θέσεις του.
 • Συνεργασία με τους πληττόμενους Δήμους και του φορείς για  δυναμικές παρεμβάσεις ενώπιον των κρατικών (και υπερεθνικών) αρχών.

 

Γ) Δράσεις ενημερώσεων πολιτών που δρομολογούνται  από την  11μελής επιτροπή:

 • Τοποθέτηση ενημερωτικών αφισών σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου Ερέτριας
 • Σχεδιασμός και η εκτύπωση επίκαιρων ενημερωτικών φυλλαδίων όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση και όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στον Δήμο Ερέτριας
 • Ενημερωτικές ομιλίες σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου, όταν αυτό καταστεί εφικτό και προβλεπόμενο, δεδομένης της πανδημίας και των μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού, καθώς και συνεδρίες μέσω της πλατφόρμας Zoom
 • Eεπικοινωνία και η συνδιάλεξη με τα μέλη του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Διαχειρίσεως του Δάσους της Σέτας (που στις 30 Αυγούστου 2020 τάχθηκε υπέρ της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών στο δάσος της Σέτας).

Η δέσμευση όλων  μας πηγάζει αναντίρρητα από την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και την πλέον σοβαρή απειλή εναντίον του περιβάλλοντος του τόπου μας και εναντίον όσων διαμένουν σε αυτόν, ιδιαίτερα των νέων γενεών, εμμέσως δε πλην σαφώς από τον Νόμο και το Σύνταγμα.

Ταυτόχρονα, είναι γνωστό πως από την αυγή του νέου έτους έχει ξεκινήσει η δημιουργία ενός δυναμικού και διαρκώς ενισχυόμενου συλλογικού (αποτελούμενο από συλλογικούς φορείς και πολίτες – δημότες των τριών Δήμων της Κεντρικής Εύβοιας) κινήματος για την αποτροπή της εγκατάστασης, άνευ οποιουδήποτε λελογισμένου σχεδιασμού και με ανυπολόγιστο περιβαλλοντικό και βιοτικό κόστος, του τεράστιου αιολικού σταθμού σε βάρος των εννόμων συμφερόντων των δημοτών μας, με την παρούσα λοιπόν ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Ερέτριας και κατ’ επέκταση  η 11μελής επιτροπή στηρίζει και τάσσεται στο πλευρό του κινήματος αυτού και θα προβεί δια των αρμοδίων οργάνων του σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, σε συνεργασία με εξέχοντες φορείς και κυρίως με τους δημότες – κατοίκους της Εύβοιας, για την ενδυνάμωση και την πρόοδό του.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΗΣ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

 

 1. Τσούμαρης Δημήτριος (Πρόεδρος) / Δ.Π. Πρωτοβουλία για τον Δήμο μας
 2. Τερζάκης Αντώνιος / Δ.Π. Ένας Δήμος – Ένα Μέλλον
 3. Κατσής Νικόλαος / Δ.Π. Ανεξάρτητη Ανανεωτική Πορεία
 4. Καραβάς Αργύριος / Δ.Π. Μαζί για το Νέο
 5. Καρράς Σταμάτιος / Δ.Π. Ευβοϊκή Πολιτεία
 6. Καραμπέτσου Ασημίνα / Δ.Π. Λαϊκή Συσπείρωση
 7. Αργύρη Ευαγγελία / Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σέτας
 8. Μπαρότας Νικόλαος / Μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
 9. Ρίπης Ιωάννης / Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ερέτριας “Ο Αχινός”
 10. Καραφέρια Χριστίνα / Σύλλογος Ενεργών Πολιτών “Η Μέδουσα”
 11. Καραβάς Αντώνιος / Πολιτιστικός, Περιβαλλοντικός & Οικολογικός Σύλλογος Αμαρύνθου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και οδηγίες για έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινόμενων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Χαλκίδα, 16-09-2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής

Υπηρεσίας, κακοκαιρία θα επικρατήσει στην κεντρική και νότια Ελλάδα από το απόγευμα της Πέμπτης 17/09/2020, που θα ξεκινήσει από τα νοτιοδυτικά και θα έχει ως κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους πολύ θυελλώδεις ανέμους.

Τα φαινόμενα, που προβλέπεται ότι θα πλήξουν και την Εύβοια, θα είναι πολύ ισχυρά την Παρασκευή 18/09/2020 και αναμένεται να εξασθενήσουν βαθμιαία από το μεσημέρι του Σαββάτου 19/09/2020.

Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Εύβοιας βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των φαινομένων.

Προειδοποιούμε τους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους και να

μεριμνήσουν για τη λήψη των παρακάτω μέτρων αυτοπροστασίας, για την ελαχιστοποίηση

των κινδύνων που ενδεχομένως να προκύψουν.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

– Φροντίστε να ενημερώνεστε διαρκώς από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Οι επίσημες πηγές ενημέρωσης είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

– Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε εναλλακτικά: Αστυνομία 100, Πυροσβεστικό Σώμα 199, ΕΚΑΒ 166, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

– Τοποθετείστε σε εμφανές σημείο στο σπίτι τους παραπάνω αριθμούς τηλεφώνων πρώτης ανάγκης εφόσον τα παιδιά σας είναι σε θέση να τους χρησιμοποιήσουν και βεβαιωθείτε ότι το γνωρίζουν.

– Βοηθήστε τα παιδιά σας να απομνημονεύσουν οικογενειακά στοιχεία όπως το επίθετό τους, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του σπιτιού.

– Εξηγείστε σε όλα τα μέλη της οικογένειας πώς και πότε να κλείνουν τις παροχές ηλεκτρικού, φυσικού αερίου και νερού, πώς να χρησιμοποιούν τον πυροσβεστήρα και πώς να καλούν σε βοήθεια.

– Προμηθευτείτε είδη πρώτης ανάγκης όπως κουτί πρώτων βοηθειών, πυροσβεστήρα, φακό και μπαταρίες, φορητό ραδιόφωνο κλπ.

– Μεριμνήστε ειδικά για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.

ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ

Πώς να εκτιμήσετε την απόσταση από μια καταιγίδα

Μετρήστε το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της αστραπής και της βροντής σε  δευτερόλεπτα. Διαιρέστε το χρόνο που μετρήσατε με το 3 ώστε να υπολογίσετε την απόσταση της καταιγίδας σε χιλιόμετρα.

 Λάβετε γρήγορα τα απαραίτητα μέτρα, πριν η καταιγίδα σας πλησιάσει. Η απόσταση είναι ενδεικτική καθώς η καταιγίδα μπορεί να εμφανιστεί πολύ γρήγορα πάνω από την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

 Ασφαλίστε αντικείμενα, που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο ή τη ραγδαία

βροχόπτωση και ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

 Ελέγξτε τον τρόπο στερέωσης διαφημιστικών πινακίδων που τυχόν έχετε αναρτήσει.

 Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα.

 Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να

περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

 Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

 Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

 Αν η οικία βρίσκετε σε περιοχή με ιστορικό πλημμυρών να προβούν σε προληπτικά μέτρα αποφυγής εισχώρησης υδάτων εντός αυτής (π.χ. με σακούλες άμμου) και να μετακινήσουν τα κινητά αντικείμενα σε ασφαλή σημεία.

 Οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες, οι επαγγελματίες της υπαίθρου κ.λ.π. να προγραμματίσουν έγκαιρα τις εργασίες τους ώστε να αποφύγουν τις μετακινήσεις σε δύσβατα και απομακρυσμένα σημεία, να αποφύγουν επίσης την μετακίνησή τους κατά την διάρκεια των φαινομένων και να ενημερώσουν τους οικείους τους για το πρόγραμμά τους.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

 Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

 Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης)

μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

 Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

 Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

 Αποφύγετε να διασχίζετε χειμάρρους και ρέματα, πεζοί ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

 Αποφύγετε τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

 Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

 Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

 Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

 Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

 Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

 Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

 Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης

Προφυλαχθείτε αμέσως. Μην εγκαταλείψετε τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθείτε ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων

 Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να

προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

 Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.

 Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.

 Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

 Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Επίσης, συστήνεται στους εκδρομείς και επισκέπτες που διαμένουν ή επισκέπτονται ορεινές και ημιορεινές περιοχές να προσαρμόσουν το πρόγραμμα διαμονής τους και της μετακίνησής τους λαμβάνοντας υπόψη ότι, οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται και αλλάζουν ταχύτατα και ότι, η πρόσβαση και ο καθαρισμός των οδών και η μετακίνηση ακόμη και των μηχανημάτων έργων στις περιοχές αυτές είναι χρονοβόρες.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Ενδεκαμελούς Επιτροπής Ανεμογεννήτριων Δήμου Ερέτριας

The bodies were lying in the streets un-buried. All railroads and vessels carrying food and such things into the great city had ceased runnings and mobs of the hungry poor pillaging.

Διαβάστε περισσότερα