Δελτίο Τύπου Ενδεκαμελούς Επιτροπής Ανεμογεννήτριων Δήμου Ερέτριας