ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ-Ν.Π.Δ.Δ ”Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ” ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021