Εκπόνηση προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Το Νομικό Πρόσωπο συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την εισήγηση και τον σχεδιασμό προγραμμάτων και μεθόδων για την προστασία , φύλαξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών και φυσικών μνημείων του Δήμου.

Φωτογραφικό Υλικό

Πρόσφατες Ανακοινώσεις