Προσωρινή Απαγόρευση Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων